אינטלי טיימס

הרוסים באים!

משלחת בראשות ראש המועצה הביטחונית של הפדרציה הרוסית, ניקולאי פטרושב, תדון עם עמיתיה הישראליים בהתבססות האיראנית…