Site icon INTELLI TIMES

מוגן: כיצד בדיוק התרחש הפיצוץ בנתנז והאם תקיפה בסייבר, של תחנת החשמל המקומית, שימשה למעשה “טריגר” לשרשרת חשמלית שסופה בפיצוץ הרסני?

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

Exit mobile version